การได้เห็นภาพการรับน้องทำให้ยิ่งคิดถึงและนึกถึงช่วงเวลาที่เราผ่านการรับน้องมากขึ้น ความรักความผูกพันธ์สายใยสานสัมพันธ์เลือดแดงทอง ลำดวนดอกบานล่วงหล่นลงบนพื้นดิน หอมอวลนวลไปทั่วถิ่น ถิ่นแดนดินแม่ฟ้าหลวงเรา เจ้าผลิดอกบานครั้งใดเหมือนคอยเตือนใจทุกคราว พื้นดินที่เคยแนบเนาเราต้องจำลา

edit @ 1 Sep 2013 13:39:05 by wip wipha

Comment

Comment:

Tweet