ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ

posted on 31 Aug 2013 09:33 by wiphatum directory Entertainment, Lifestyle, Diary
ถ้าหากจะมีใครสักคน เดินเข้ามา ในช่วงเวลาความยากเย็น ที่ฉันเป็นอยู่ และคนๆ นั้นได้ทำให้รู้ ว่าการมองเห็น ไม่ใช่ทุกอย่าง ........................………...…...................... และคนๆ นั้นจะโอบมือฉันประคอง .... ภายใต้ท้องฟ้าสีดำ

edit @ 31 Aug 2013 23:29:26 by wip wipha

Comment

Comment:

Tweet